فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

بیایید قدری بازنشسته شویم

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ادامه مطلب... فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▀█▄ قضیه:

▬    کودتای نافرجام و به طرز عجیبی بی‌فرجام ترکیه، حتماً خیلی چیزها را به هم ریخت؛ خصوصاً که هر چه وابسته به گروه فتح ا... گولن بود را از بیخ درو کرد و این خرمن‌چینی همچنان ادامه دارد. حتماً کسانی که از کار بیکار شدند یا از اساس هستی ساقط گردیدند، مردان آموزش دیده و رده بالایی بودند، چرا که ذات و جوهر گروه گولن، یک گروه آموزشی و فرهنگی است. اما، ...

▬    ولی، یکی از مواهب شاید ناخواسته کودتای ترکیه، بی‌گمان این بود که جایگاه‌های شغلی زیادی برای ورود جوانان ترکیه به دم و دستگاه‌های اداری و کارگری این کشور باز شد. فقط تا سپتامبر، دو ماه پس از کودتا، ۴۳ هزار موقعیت شغلی که تنها ۲۸ هزار تای آن مربوط به آموزش و پرورش بود، خالی، و آماده پذیرش جوان‌ترها شد. در واقع، هر چند که این کودتا، بی‌فرجام بود، ولی از این بابت توانست یک ضرورت و جبر ساختار شغلی جدید را در ترکیه محقق سازد؛ البته من گمان نمی‌کنم که در مجموع، این رویداد برای ترکیه میمنتی داشته باشد، ولی برای ما درسی دارد؛ این که ما باید تغییر ساختار اشغال را به رسمیت بشناسیم، و نیروهای جوان را سریع‌تر به بدنه اشتغال کشور راه بدهیم.

▀█▄ پند و عبرت:
▬    امواج بحران جهانی اشتغال به سواحل بیست اقتصاد برتر جهان رسیده است، و ایران نیز در مقام هجدهم اقتصاد جهان، دستخوش آن گردیده است. دو دهه قبل، دهه ۱۹۹۰، آغاز گسترش انفجار آمیز فناوری رایانه و اینترنت بود که بسیاری از مشاغل را به ماشین‌های هوشمند سپرد؛ این، آغازی بود که همه را غافل‌گیر کرد. همه ما با خواندن داستان‌های علمی-تخیلی می‌دانستیم که ماشین‌ها جایگزین انسان‌ها خواهند شد، ولی گمان نمی‌کردیم که این حدس‌ها، به این زودی محقق شود.
▬    به موازات این تحول شتابان، و بویژه، از سال ۱۹۹۷، بحران بزرگ اشتغال در نظام سرمایه‌داری جهانی آغاز شد و همچنان ادامه دارد، و دم و دنباله آن نیز امروز به ایران ما هم رسیده است. از سویی، ظرفیت‌های معقول اشتغال در اثر حضور ماشین‌ها برای انسان‌ها تضعیف شده است، و از سوی دیگر، در هرم‌های جمعیتی، به تناوب، امواج جدید جمعیت جوان به سن مطالبه اشتغال رسیده‌اند. ملهم از رویدادهای خشونت‌بار در ترکیه که منجر به خالی شدن عمده‌ای از جایگاه‌های شغلی شد و نیروی جوانی را به دم و دستگاه‌های این کشور تزریق کرد، ما نیاز داریم تا این تغییرات مثبت را به نحو آرام و سنجیده، خودمان به دست خودمان در بوروکراسی میان‌سال و کهن‌سال خود انجام دهیم.

▀█▄ سندرم «فرو رفتن مشاغل به اتوپایلوت»:
▬    بی‌گمان، یکی از دشواری‌های اصلی در موقعیت‌های شغلی استخدامی امروز ما، حضور کم‌اثر نیروی انسانی میان‌سال و «جاافتاده‌ای» است که خارج از موقعیت‌های شغلی استخدامی راه خود را پیدا می‌کنند، ولی در حال حاضر، صندلی‌های بی‌حرکتی را اشغال کرده‌اند و صرفاً «گزارش کار رد می‌کنند».
▬    توضیح این که، خصلت مشاغل استخدامی روال‌مند این است که پس از مدتی حضور در این مشاغل، راه و چاه آسودگی بدون انجام کار جدی در آن‌ها پیدا می‌شود، و فرد می‌تواند آن‌ها را در حالت «اتوپایلوت» قرار دهد، و به استراحت یا کار دیگری مشغول شود؛ نتیجه این است که بدون آن که در ضوابط حقوقی ایفای نقش شغلی خللی ایجاد شود، سازمان، از کارگشایی‌های هوشمندانه انسانی در آن موقعیت‌های شغلی محروم می‌شود، حال آن که گماردن انسان‌ها به جای ماشین‌ها، اصولاً به دلیل خصلت هوشمندتر بودن انسان‌ها برای عمل کردن در ورای ضوابط ماشینی و حقوقی بوروکراسی است.
▬    این، وضع و حال میان‌سالان و کهن‌سالان مستقر در موقعیت‌های شغلی ماست؛ مشاغلی که عمیقاً نیاز به خلاقیت انسانی دارند؛ و اگر ما بخواهیم در یک افق وسیع‌تر، برتری انسانی خود را بر ماشین‌ها حفظ کنیم، به این خلاقیت‌های نیاز داریم. ما در پایگاه‌های شغلی خود که هنوز قابل واگذاری به ماشین‌ها نیستند، نیاز به انسان‌هایی داریم که قادر به تصمیم‌سازی و ابتکار به مراتب هوشمندانه‌تر از ماشین‌ها باشند؛ ولی با توجه به بروز «سندرم فرو رفتن مشاغل به اتوپایلوت» این هدف محقق نمی‌گردد و سازمان‌های ما، رفته رفته به ماشین‌های درک‌ناپذیر تبدیل می‌شوند که به درد تعاملات انسانی نمی‌خورند.

▀█▄ چه باید کرد؟
▬    هدف هر طرح پیشنهادی باید این باشد که هم ما را از بروز «سندرم فرو رفتن مشاغل به اتوپایلوت» در سازمان‌ها رهایی بخشد، و هم صندلی‌ها را برای استقبال از جوانان خلاق مهیا کند. باید ضمن حفظ اهتمام محوری به موضوع کار و شغل، مفهوم «اشتغال» را تنوع بخشید تا پاسخگوی تحول عظیم روی داده در عرضه نیروی کار انسانی و ماشینی گردد. با روند فعلی، پنجره جمعیتی مهمی که نیروی کار انسانی جوان و بزرگی را به بازار کار ایران گسیل داشته است، از یک فرصت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تاریخی به یک مصیبت تبدیل خواهد شد.
▬    یک طرح مقدماتی برای غنا بخشیدن به مفهوم «اشتغال»، این است که در سه گانه کهنه‌شده و ناکارآمد «تحصیلات← اشتغال ۲۵ تا ۶۵ سال← بازنشستگی» تجدید نظر کنیم. باید طول دوره زندگی یک شهروند را، به پنج دوره‌ی «تحصیلات عمومی و اختصاصی»، «اشتغال غیرخویش فرما»، «اشتغال خویش فرما»، «دوره کارآفرینی و آنتروپورنری»، و «دوره فعالیت مسؤولانه برای اجتماع» مرحله بندی کنیم. طبق این طرح مقدماتی، دوره بازنشستگی در این چهار مرحله هضم می‌شود، به این ترتیب، که همه اعضای جامعه، پس از ده تا پانزده سال اشتغال غیرخویش فرما، به اصطلاح امروز بازنشسته یا مرخص از کار تحت امر کارفرما می‌شوند، و از یک امکان پایه تأمین اجتماعی معادل بازنشستگی فعلی بهره‌مند خواهند شد، و این چتر تأمین اجتماعی، به مرور، بر حسب نیاز و بر حسب فعالیت اجتماعی فرد گسترده و گسترده‌تر خواهد گردید. پس، مرحله اول، یا «اشتغال غیرخویش فرما»، مصادف با ورود تازه‌ی متقاضی اشتغال از حیطه «تحصیلات عمومی و اختصاصی» به بازار عرضه نیروی کار است. در این دوره، ابتکار و طراحی شغل از آن کارفرماست، و عرضه‌کننده نیروی کار می‌پذیرد که با قواعد و طراحی کارفرما، به کار بپردازد، و به این ترتیب، بخشی از ارزش نیروی کار خود را که اغلب هم قابل ملاحظه است، به کارفرما واگذار می‌نماید؛ به مصلحت جامعه و شخص است که هر چه زودتر از این مرحله عبور کند؛ ولی، عموماً، افراد، ده تا پانزده سال در این مرحله می‌مانند و پس از انقضاء این دوره، از یک سطح پایه تأمین بازنشستگی برخوردار خواهند شد.
▬    بعد از این مرحله، فرد به اتکاء حداقل تأمین اجتماعی، و تجربه‌ای که اندوخته است، می‌تواند روندهای کارآفرینی که توسط سازمان‌های خدمات حرفه‌ای کارآفرینی پشتیبانی می‌شوند را آغاز کند، و در این دوره این امکان را دارد تا در مسیر اشتغال‌های کوچک خویش فرما (SMEs) و تبدیل شدن به کارفرما پیش برود. در این دوره فرد می‌تواند با استفاده از انواع بیمه‌های تأمین اجتماعی، پوشش حمایتی و مستمری خود را گسترش دهد. در نهایت، چیزی به نام بازنشستگی به مفهوم بیکاری به افراد توصیه نمی‌شود، هر چند که میسر است و پیش از موعد هم میسر خواهد بود؛ اشخاص می‌توانند در حدود سی سال پس از ورود به بازار کار، دوره‌ای مرفه‌تر از بازنشستگی فعلی را آغاز کنند، ولی، همان طور که امروز عملاً چنین است، در این دوره که افراد از مشغله‌های تأمین مایحتاج زندگی امنیت یافته‌اند، از ظرفیت‌های تجربی و ارتباطی خوبی برخوردار خواهند بود و می‌توانند درگیر «فعالیت‌های مولد و مسؤولانه برای اجتماع» شوند. این، سلامت روحی و روانی افراد را تا فرجام زندگی تضمین خواهد کرد.
مأخذ:رسالت
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 24 بهمن 1396 ساعت 22:46

ریز نتایج آزمون پایان دوره مبانی جامعه‌شناسی ارتباطات جمعی. کارشناسی ارشد. البرز | نیم‌سال ۱-۹۷-۱۳۹۶

فرستادن به ایمیل چاپ

ادامه مطلب...|


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـــشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده در این درس، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


حسینی سیده روژین    ←    19.5
طالع پیله رود جعفر    ←    19
درویش نوری كلاكی سیمین    ←    17.25
150296811    ←    15.75
150296218    ←    12.75


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی:                                150296328   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            15.75   
---گزارش‌تحقیق:                                       2.25   
---گزارش‌فیلم/مقدماتی‌ترم:                                      
---گزارش‌متمم‌طول‌ترم:                                   1   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                                19.5   
شماره دانشجویی:                                150296535   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            17   
---گزارش‌تحقیق:                                          
---گزارش‌فیلم/مقدماتی‌ترم:                                      
---گزارش‌متمم‌طول‌ترم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        2   
---░▒▓ نمره نهایی:                                19   
شماره دانشجویی:                                150296384   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            11.5   
---گزارش‌تحقیق:                                       2.25   
---گزارش‌فیلم/مقدماتی‌ترم:                                   1   
---گزارش‌متمم‌طول‌ترم:                                   1.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        1   
---░▒▓ نمره نهایی:                                17.25   
شماره دانشجویی:                                150296811   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            15.75   
---گزارش‌تحقیق:                                          
---گزارش‌فیلم/مقدماتی‌ترم:                                      
---گزارش‌متمم‌طول‌ترم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                15.75   
شماره دانشجویی:                                150296218   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            12.75   
---گزارش‌تحقیق:                                          
---گزارش‌فیلم/مقدماتی‌ترم:                                      
---گزارش‌متمم‌طول‌ترم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                12.75

آخرین بروز رسانی در شنبه, 21 بهمن 1396 ساعت 17:37

ریز نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات. کارشناسی ارشد | نیم‌سال ۱-۹۷-۱۳۹۶

فرستادن به ایمیل چاپ

|ادامه مطلب...


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـــشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده در این درس، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ایمانی نسب حسین    ←    20
یوسفی نژاد فاطمه    ←    20
رضایی بهروز    ←    19.5
ميرشفيعی سيدمهدی    ←    17.5
نداف پوراصلی محمدمحسن    ←    17.5
ضرغام افشار محمدتقی    ←    17.25
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی:                            310295026   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        16.75   
---گزارش‌فیلم/مقدماتی‌ترم:                                  
---گزارش‌تحقیق:                               3   
---گزارش‌متمم‌طول‌ترم:                               0.75   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    1   
---░▒▓ نمره نهایی:                            20   
شماره دانشجویی:                            310296044   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        14.5   
---گزارش‌فیلم/مقدماتی‌ترم:                                  
---گزارش‌تحقیق:                               3   
---گزارش‌متمم‌طول‌ترم:                                  
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    2   
---░▒▓ نمره نهایی:                            19.5   
شماره دانشجویی:                            310296016   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        15.75   
---گزارش‌فیلم/مقدماتی‌ترم:                                  
---گزارش‌تحقیق:                                   2
---گزارش‌متمم‌طول‌ترم:                               1   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    2   
---░▒▓ نمره نهایی:                            20   
شماره دانشجویی:                            310296042   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        15.75   
---گزارش‌فیلم/مقدماتی‌ترم:                                  
---گزارش‌تحقیق:                                  
---گزارش‌متمم‌طول‌ترم:                               0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    1.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                            17.5   
شماره دانشجویی:                            310296028   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        14   
---گزارش‌فیلم/مقدماتی‌ترم:                               1   
---گزارش‌تحقیق:                                  
---گزارش‌متمم‌طول‌ترم:                               1   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    1.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                            17.25   
شماره دانشجویی:                            310296040   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        12.75   
---گزارش‌فیلم/مقدماتی‌ترم:                               1   
---گزارش‌تحقیق:                                  
---گزارش‌متمم‌طول‌ترم:                               1+1.5
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    1.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                            17.5

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 26 بهمن 1396 ساعت 08:46

لوگوس انقلاب اسلامی

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ادامه مطلب... فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬    سالگرد انقلاب همواره با بزرگداشت برازنده‌ای همراه بوده است، هر چه شرایط دشوارتر، برازنده‌تر؛ چرا که این ملت، در اوقات دشوار بیشتر متوجه تکلیف حفظ «اصل انقلاب» می‌شوند. به هر تقدیر که بود و هست، امسال، سالگرد انقلاب، حال و هوای خاصی، پس از یک رقابت انتخاباتی نامناسب و یک اعتراض بحق و یک اغتشاش نابحق دارد. سالگرد انقلاب، بعد از یک مبارزه انتخاباتی برگزار می‌شود که به رغم اغلب مبارزات انتخاباتی در دوران پس از انقلاب، چهره کشور را سیاه و تیره نمایش می‌دهد، و با این اوصاف و با عملکردهای نه چندان منطقی دولت در قبال انتقادها و اعتراض‌ها، و با مساعدت اغتشاش‌گران، «دو تیغه» فراهم آمدند تا خیلی چیزها را قیچی کنند، و تنها دست معجزه انقلاب است که ساقه‌های بریده را پیوند می‌دهد.

▬    خلاصه، آقایان بر تارک جناح‌های فرتوت سیاسی، شرایط خامی پدید آورده‌اند که فعالان فرهنگی، برای جوانان باید حکایت‌های ریشه‌ای انقلاب را بازگو کنند: این را که اصلاً چرا انقلاب کردیم و برای پیشبرد انقلاب در کنار این نحو سست‌عنصری‌ها چه باید کرد. پیام اصولی انقلاب این بود که تنها کسانی قادر به رقم زدن تحول اجتماعی معنادار خواهند بود که طرح روشنی برای آینده‌ای روشن‌تر داشته باشند. به اتکای چشم معادنگر الهی، طرح روشنی برای آینده‌ای روشن‌تر ... این، روح و ادب مؤدب انقلاب اسلامی است؛ این که سیاستمدار مسلمان، به اتکای بینش اسلامی، به جای مشوش و مفتون ساختن فضای تصمیم‌گیری مردم، خلق را به پیام صریح دین فرا بخواند. اگر اهل اجتهاد است، عماروار بگوید، و اگر اهل اجتهاد نیست، اهل تبعیت باشد، که این، مسیر نزدیک‌تر به تقواست. این، آن اتفاقی است که در انتخابات اخیر مغفول ماند و اعتراض‌ها را از زمستان یورت آزادشهر تا زمستان نودوشش کش و قوس داد تا با برآوردن اغتشاش، نسخه بدل اعتراض‌ها را بسازد تا خود را از تعهد خلاص کند.

▬    باید به جوانان یادآوری کرد که در منطق و لوگوس انقلاب اسلامی، «نفاق» بد است و موجب شکل گرفتن «خانه پوشالی» برای سیاست می‌شود. نباید درون یک نظام بود و در حال یا گذشته مسؤولیتی داشت، و در عین حال نقش اپوزیسیون بازی کرد. این قسمی از «نفاق» است. سیاست در تفکر انقلاب اسلامی از اصول اعتقادی آن سرچشمه می‌گیرد، و با «نفاق» ضروری فرض شده در سیاست مدرن سازگار نیست. نمی‌شود با اظهار نظرها و چشمک‌های ظریف یا زمخت، خود را از این سمت سیاست به آن سمت سیاست سر داد و میان جناح‌های سیاسی در نوسان بود، و خود را در چهارچوب مکتبی انقلاب اسلامی تعریف کرد. یک روز اصول‌گرا، یک روز اصلاح‌طلب، یک روز ولایت‌گرا و یک روز فامیل‌گرا، یک روز اهل بیتی فاطمی بود و یک روز اهل بیتی ابوبکری؛ نه، این رنگ به رنگ شدن‌ها بر وفق وزش باد سیاست، خلاف آداب مکتبی انقلاب اسلامی است، و در ترمینولوژی انقلابی، نحوی ”نفاق“ محسوب می‌شود.
▬    با این اوصاف، سیاست، بیش از یک تکنیک مبارزه انتخاباتی، به عنوان یک «بینش» مطرح است. بر اساس این «بینش»، سیاستمدار، عضوی از اعضای نظام خلقت حق است، و باید همراه و هماهنگ با ضوابط و قوانین تکوینی آن حرکت کند، زیرا، کمال مجموعۀ تشکیلاتی که به وی سپرده شده، در جهت نظم کلی جهان و برای پیشبرد فعالیت‌های بشری به منظور دست‌یابی به آرمان‌هاست. کمال سیاست مدار مسلمان در آن است که تشریع خود را در راستای تکوین الهی قرار دهد، و غیر این، «انحراف» است. و اگر از من بپرسید که چه باید کرد که به این «انحراف» دچار نشویم، پاسخ خواهم گفت که عبرت از حرکات و فعالیت‌های هستی در تاریخ، تدبیری برای «مبادی آداب بودن» محسوب می‌شود.
▬    از با اهمیت‌ترین مبانی «آداب» انقلاب اسلامی، استواری بر یک دید بلند مدت به کمک پایبندی به اصول و آداب است، تا از این طریق، سیاستمدار بتواند هم دید آینده‌نگرانه و بلند و مثبتی به مردم ببخشد، و هم آن‌ها را برای اقدامات تاریخی آماده کند. یکی از دلایل فقدان نگاه مکتبی به سیاست، ابن الوقت بودن و مصلحت‌جو شدن مفرط نزد «گروه عقلا» است. بگذار این انتخابات را بگذرانیم؛ بعداً به راه بر می‌گردیم. این‌ها پس از سال‌ها، به دید مثبت مردم به سیاست هم آسیب می‌زند؛ آیا کسانی که چنین «سیاست‌بازی» می‌کنند، برای یک مقصد الهی می‌کوشند یا زد و بند می‌کنند و به یکدیگر نان قرض می‌دهند.
▬    برای ایجاد حیات درازمدت و ترسیم افق برنامه‌ها، فعالیت‌ها و منابع، لازم است تا اطمینان به اصول را در سرتاسر جامعه گسترده کنیم. باید، مدام، اصول تبیین شوند، و بر مبنای آن‌ها به آینده نور تابانده شود. از این رو، مدل‌سازی متکی بر اصول ضرورت می‌یابد تا گام‌های آینده، با قلبی مشحون از دلگرمی، روشن و پیموده شوند. منطق و لوگوس اصولی ملهم از انقلاب اسلامی دنبال (۱) تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت است، با  (۲) شناخت محیط آتی و (۳) عوامل مؤثر بر آن و (۴) یافتن موقعیت‌ها و (۵) فرصت‌ها، (۶) در کنار الزامات امکان تخصیص بهینه منابع و (۷) بسط و بهره‌برداری از آن‌ها. تولید این متاع منطقی برای جامعه، وظیفه و تکلیف سیاستمدار انقلابی و مکتبی است.
مأخذ:رسالت
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 19 بهمن 1396 ساعت 11:02

منطق توسعه پایدار امید

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ ادامه مطلب...فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬    در پنجمین سال از دولت تدبیر و امید، این ضرورت از سوی اغلب جناح‌های سیاسی درخواست می‌شود که باید به مردم یا لااقل اقشار متوسط شهری «امید» داد. البته به باور من، مردم، امیدوار هستند، و این را می‌توان از واکنش گسترده آن‌ها به اغتشاشات اخیر یا استقبال عظیم از پیکر شهید حججی فهمید. در واقع، این، بخشی از اقشار متوسط شهری و یقه سپیدان تهران‌نشین که زعمای احزاب نیز از جمله آنان به شمار می‌روند هستند، که باید مدام از جانب نیم دیگر مردم امیدوار شوند. نیمی که امیدوارند، پنج سال پیش هم امیدوار بودند، و نیمی که گمان به نقصان امیدشان می‌رود، پنج سال پیش نیز درخواست «امید» داشتند. واقعاً ماجرای پنج سال دولت تدبیر و امید چیست؟ چرا شعارش امید است و بیان و عملش، از همان موقع که شروع به آواز خزانه خالی کرد، ناامیدی می‌افزاید؟ واقعاً ماجرای این دولت پنج ساله چیست؟

▬    ماجرا از این قرار است؛ این بخش از اقشار متوسط شهری، میل دارد تا خود را در مقیاس روشنفکری جهانی قیاس کند، و مدام خویش را در نسبت با معیارهای «آن‌ها» بسنجد و بدون آن که از خود بپرسد که شخصاً چه کمک برازنده‌ای غیر از حرف‌سازی و خیال‌پردازی در سودای بلوک فکری غرب انجام داده است، مدام و مستمر، عقب‌ماندگی ما را به رخ‌مان می‌کشد. در عوض، مردمی که تلاش آن‌ها ایران را به رغم همه مصائب، تا پای اقتصاد هفدهم دنیا بالا کشیده است، و «کد یمین و عرق جبین» این کشور از آنان است، پیشرفت‌های کشور را می‌بینند، و به آن دلگرم هستند، «البته»، اگر نواهای مداوم مسؤولان از سر زدن بحران‌ها و خالی بودن خزانه‌هایی که خالی نیستند، اجازه دهد.

▬    پس، اصل ماجرا، از جنس دیدگاه درونی تاریخی به مسائل این کشور و اختیار نقش واقعی و نه نظری در پیشرفت آن است. مع هذا، بخش دیگر و مهم ماجرا هم به اصالت معیارها بر می‌گردد؛ آن‌ها که ما را در مقیاس خودمان و تلاش‌های بومی دیرپای خودمان برای استقلال و پیشرفت بر وفق معیارهای خود ما می‌بینند، هر چند انتقادات و حتی اعتراضاتی دارند، روندی رو به پیش را ملاحظه می‌کنند، و جایی برای دلسردی ایشان باقی نمی‌بینند. آن‌ها از دستاوردهای ارزشمند ما با خبر هستند، و به خود اجازه نمی‌دهند تا سهل و ساده، سازهای منفی کوک کنند و جوانان دور و اطراف خود را ناامید سازند. آن‌ها می‌سازند و می‌سازند، و خیری در خراب کردن امیدها سراغ ندارند.
▬    البته نسبت جماعت امیدوار، با «کد یمین و عرق جبین»، به رغم «افسوس‌پژوهان پشت‌میزنشین»، به آن‌ها این واقع‌بینی را هم داده است که مسیر پیشرفت «ادامه دارد». آنان این اصل بدیهی را می‌پذیرند که اگر هم‌اکنون در پایه اقتصاد هفدهم دنیا هستیم، باید به وقت امید و ناامیدی نیز از خود در همین حد هم توقع داشته باشیم، و در حالی که برای بهبود و کامل‌تر شدن در معیارهای خودی خودمان تلاش می‌کنیم، باید «توقع»های مشروع جهان‌وطنی خویش را نیز در همین حدود ارزیابی کنیم، تا گرد ناامیدی بر چهره ما ننشیند. اگر فی الحال در پایه اقتصاد هفدهم دنیا هستیم، باید توقع خود را در زمینه‌های رفاه، بهداشت، بانکداری، امنیت، دفاع، فسادزدایی، بوروکراسی، آموزش، کسب و کار، کتاب و مطالعه، و...، در حدود همین پایه هفدهم دنیا تعریف کنیم، بگذریم که در برخی از این شاخص‌ها، بی‌گمان بالاتر از هفدهم و حتی عالی‌تر از دهم دنیا هستیم، ولی باید سطح توقعات را در حدود هفدهم تنظیم کنیم و عزم جزم کنیم تا هر روز بهتر شویم.
▬    و فایده «امید منطقی و پایدار»، کوشش بیشتر است، که حاصل کوشش به نوبه خود، «امید منطقی و پایدار» را افزون‌تر می‌کند. خیری در افسوس‌پژوهی پشت‌میزنشین، و نظریه‌پردازی مفرط در زمینه عقب‌ماندگی ما نیست، چرا که نه واقعی است، و نه موجب کوشش می‌شود؛ واقع آن است که (۱) این امیدوارها هستند که در دادن انگیزه به مردم توانا هستند و می‌دانند چطور انسان‌ها را به لحاظ ذهنی برای فعالیت بهتر تحریک کنند و برای آن‌ها الهام‌بخش باشند. (۲) این، مستلزم سطحی از بلوغ عاطفی است، که طی آن، (۳) فرد به «وظیفه‌شناسی» دست یافته است. (۴) بهترین عاملان پیشرفت، آن‌هایی هستند که بیشتر از آن که هیجان داشته باشند، ثبات قدم دارند، و (۵) بیش از آن که بی‌نظم باشند توان به نظم کشیدن بی‌نظمی‌ها را دارند، و در عین حال، (۶) مؤدب و متفکر هستند و (۷) از خود درستی و راستی نشان می‌دهند. فعالان اجتماعی درست‌کار، (۸) خودشان را در همه چیز شریک می‌دانند، و مدام انتقاد و خرده‌گیری نمی‌کنند. (۹) آن‌ها در اعماق فکر خود رویدادها را موشکافی و ریشه‌یابی می‌کنند و (۱۰) بدون آن که اصراری به افشاگری در مورد جنبه‌های منفی موشکافی‌ها و ریشه‌یابی‌های خود داشته باشند، (۱۱) می‌دانند که موفقیت صحنه نبرد اراده‌هاست و باید در جهت تقویت اراده‌ها کوشید، و هر کس تا آخرین لحظه امیدوارانه کوشش کند، بیشترین سطح موفقیت را به دست می‌آورد. نهایتاً این که برای تقویت امید، به جای نق نق‌های خستگی‌ناپذیر، (۱۲) سخت کار می‌کنند و قدرت ترسیم چشم انداز آینده را دارند؛ این ۱۲ نکته، منطق «توسعه پایدار امید» هستند.
مأخذ:صبح‌نو
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 15 بهمن 1396 ساعت 22:08

محور مختصات ”روحیۀ انقلاب اسلامی“

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ادامه مطلب... فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬    تاریخ انقلاب ما مشخصاً حاوی «دو دوره» است؛ دوره نخست، دوره‌ای است که قدری پس از تلاطم‌های پس از انقلاب و شروع جنگ و با استقرار عملی نهادهای انقلابی آغاز می‌شود تا پایان دولت نخست سازندگی؛ و دوره دوم، از دولت دوم سازندگی آغاز می‌گردد و تا هم‌اکنون ادامه دارد (به استثناء دولت نهم و بخشی از دولت دهم که احیایی از روحیه دوره اول محسوب می‌شد). این دو دوره، دو «روحیه» متفاوت دارند؛ دوره اول، حیطه حکمروایی تقریباً کامل «نهادهای انقلابی» است، و دوره دوم، عرصه جدال «نهادهای انقلابی» با بوروکراسی و دموکراسی اقتباسی از بلوک غرب؛ و این جدال هم چنان ادامه دارد و فرجام این جدال به همت جوانان مسلمان منوط خواهد بود...

▬    شناخت انقلاب اسلامی در آستانه چهل سالگی آن، مستلزم شناخت این تمایز، برای داوری صحیح برای ترسیم آینده این ملت است؛ چرا که دو رهبر انقلاب، هر دو اذعان داشته‌اند که هر جا به روحیه انقلابی اتکال داشتیم، پیروز شدیم، و هر جا از این روحیه فاصله گرفتیم، رنگ پیروزی را کمرنگ‌تر و کمرنگ‌تر یافتیم و گاهی هم شکست خوردیم. ما طی این دوران چهل ساله گاه انقلابی بوده‌ایم و گاه هم به قدر لازم انقلابی نبوده‌ایم. برداشت هر دو رهبر انقلاب این است که موفقیت ما همواره همبستگی داشته است با میزان وفاداری ما به «روحیه انقلابی»؛ و به راستی این چنین است... 

▬    این خطر احساس شده است که کسانی که اعتقادی به انقلاب ندارند یا اعتقاد راسخی به روحیه انقلابی ندارند، و مع الأسف، امروز در دم و دستگاه حکمرانی انقلابی «نفوذ» کرده‌اند، تصویری از ناکارآمدی را نزد مردم ترسیم کنند، و شماری از مردم و خصوصاً اقشار متوسط شهری (که اغلب فاقد دید تاریخی به مسائل انقلاب هستند) را، متقاعد کنند که روحیه انقلابی باعث شکل‌گیری «ناکارآمدی»‌هاست. بله؛ این خطر احساس شده است چنان که «آقای حداد عادل» اخیراً و در نشست سالانه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی فرموده‌اند: «برخی‌ به دنبال نارضایتی مردم و جنگ با انقلاب هستند».
▬    «نفوذ» غیرانقلابی‌ها، واقعی و قدری خطرساز است، هر چند که تاریخ انقلاب اسلامی هیچ گاه از «نفوذ» خالی نبوده است و حساسیت دائمی لازم بوده است. خطر «نفوذ» واقعی است، چرا که لااقل می‌دانیم امروز در کابینه، یک وزیر نفت داریم که در پیشینه خود ابراز برائت از انقلاب را دارد. او در شب پنجشنبه، ششم تیر نود و دو در برنامه تلویزیونی «شب آفتابی» از شبکه پنج سیمای ج.ا.ا.، گفت: دوران فکر انقلابی به سر آمده و دوران تحمل و مداراست. او، با یادآوری لنگه اول رباعی درخشان فرخی سیستانی که «یا ما سر خصم بکوبیم به سنگ،... یا او سر ما به دار سازد آونگ»، تکرار مکرر این بیت در ایام انقلاب را از اول اشتباه خواند (بیت دوم درخشان رباعی که قرائت نفرمودند این بود: «القصه در این سراچه پر نیرنگ، ... یک کشته بنام به که صد زنده به ننگ»). به زعم ایشان، باید به جای انقلاب با همان پیشینیان بر سر ترمیم وضع پیشین می‌ساختیم. او که عضو بنیاد خاتمی هم بود، در شهریور سال ۱۳۹۰ نیز از خدمت در جمهوری اسلامی، ابراز ندامت کرد (خبرآنلاین/ پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۰) و عضویتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در همان سال خاتمه یافت.
▬    القصه؛ سؤال این است که آیا باید عملکرد کسانی مانند «آقای زنگنه» را در کفه محاسبه عملکرد «روحیه انقلابی» بگذاریم، یا باید توانمندی‌های «سردار قاسم سلیمانی» از یک نهاد انقلابی را ملاک سنجش توش و توان روحیه انقلابی بگذاریم؟ البته تحمل کسی مانند «آقای زنگنه» را باید از تمایزهای روحیه انقلاب اسلامی ایران و روحیه یک انقلاب دیگر مانند انقلاب فرانسه به حساب آورد، ولی، عملکرد خود «آقای زنگنه» را هرگز. به هر حال، اگر در پس انقلاب فرانسه تا همین الآن، کسی از سردمداران کشور فرانسه، این‌چنین در مورد میراث انقلاب فرانسه سخن می‌گفت، به گیوتین یا چیزی شبیه آن گرفتار می‌شد، ولی امروز امثال «آقای زنگنه» از این حرف‌ها می‌زنند و مالیاتی هم نمی‌پردازند.
▬    پس «روحیه انقلاب اسلامی» دقیقاً چیست؟ نفس تحمل «آقای زنگنه» و مقایسه این تحمل با عملکرد نهادهای انقلابی مانند سپاه انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین، قدری نشان می‌دهد که «روحیه انقلاب اسلامی» چه هست و چه نیست. «روحیه انقلاب اسلامی»، حاوی «دیدگاه توحیدی» است که در آن به تکریم «ظرفیت»های خداداده در قلمرو «حکمت الهی» بها داده می‌شود، و در این راستا خیلی چیزها «تحمل» می‌شود، از جمله «آقای زنگنه». در این دیدگاه، تکلیف اصلی انسان انقلابی، به کمال رساندن «ظرفیت»‌های «انسان‌ها، طبیعت، معنا، و کلمه» تعریف می‌شود؛ و وظیفه اصلی انسان انقلابی برای تحقق این «تکلیف»، احترام گذاشتن به «مردم» و «ظرفیت»های آن‌ها در جهت «کمال توحیدی» ترسیم شده در اسلام است. این، مغز آموزه‌های هر دو امام انقلاب بوده و هست. دو امام ما، چه در بیان و چه در عمل، نشان دادند که چطور باید «کار انقلابی» کرد؛ آن‌ها «آقای بنی‌صدر» را تا آستانه‌ای که خدا مقرر فرموده تحمل کردند، چه رسد به «آقای زنگنه»؛ این است روحیه دو امام انقلاب: همه در همه جا باید «خدمتگزار ظرفیت‌ها» باشند. هر چه از دستاوردهای باور نکردنی در طول انقلاب داشتیم، از فراگیری و التزام به این «روحیه» بوده است: احترام گذاشتن به «مردم» و «ظرفیت»های آن‌ها در جهت «کمال توحیدی».
▬    طراحان انقلاب اسلامی، جزوه درخشانی تهیه و منتشر کردند که مختصات این قسم فروتنی در «روحیۀ انقلاب اسلامی» را روشن می‌کند. این جزوه در اسفندماه ۱۳۵۶، با عنوان «دیدگاه توحیدی» جمع‌آوری کرده‌اند که توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شد. این کتاب یکی از مهم‌ترین مانیفست‌های انقلاب اسلامی در آستانه پیروزی آن است. حالا، هم به جوانان و هم به کسانی مانند «آقای زنگنه» باید یادآوری کنیم که مختصات «روحیۀ انقلاب اسلامی» چه بوده است، که ارزش آن میزان مبارزه مجدانه با طاغوت را داشت که تنها در رباعی درخشان فرخی سیستانی به این خوبی بیان شده است:
▬    مختصات شماره ۱: وقتی مشاهده می‌کنیم که طبقات قدرتمند جامعه، نخستین کسانی بوده‌اند که کمر به ستیزه با ادیان بسته و از بذل هیچ کوششی در این راه دریغ نکرده‌اند، بروشنی درمی‌یابیم که دین و نهضت‌های دینی، در طبیعت خود به آهنگ مخالفت با این طبقات است: با زورمندی و زراندوزی‌شان و اصولاً با طبقه‌بندی‌ای که آنان را از دیگران، بدین صورت متمایز و جدا می‌سازد. برای آن‌ که بتوانیم توحید را از این دیدگاه، از دیدگاه تعرضش بر سلطه‌های اجتماعی مورد تعمق قرار دهیم، لازم است قبلاً بدانیم که توحید، بر خلاف برداشت عامیانه رایج، که آن را صرفاً یک نظریه فلسفی و ذهنی تلقی می‌کند، یک نظریه زیربنایی در مورد انسان و جهان و نیز یک دکترین اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است.
▬    مختصات شماره ۲: بر مبنای دکترین اجتماعی و اقتصادی و سیاسی انقلاب اسلامی، چون گوهر و سرشت انسانی، در همه، یکسان است، و این، مایه‌ای است دست‌پرورد حکمت، پس، هیچ‌کس نیست که در ذات و سرشت، از پیمودن صراط مستقیم تعالی و تکامل ناتوان باشد. از این رو، دعوت خدا، دعوتی عام است؛ ویژه کسانی یا ملتی یا طبقه‌ای نیست. اگر چه شرایط گوناگون تأثیرهای سازنده گوناگون را داراست. تأثیر زوال‌پذیر این شرایط هیچ‌گاه نتوانسته است از انسان به طور ثابت، اهریمنی، یا فرشته‌ای دست‌بسته و بی‌اختیار بسازد، و راه دگرگونی و انتخاب را بر او ببندد.
▬    مختصات شماره ۳: انسان‌هایی که به گونه‌ای مقهور سر پنجه تسلیم و اسارت غیر خدایند (اسارت فکری و فرهنگی اسارت اقتصادی اسارت سیاسی) با توجه به مفهوم گسترده عبادت، در چنبر بردگی و عبودیت بندگانی همانند خود گرفتار آمده‌اند، و برای خدا کفو و رقیب گرفته‌اند. توحید، این شیوه زندگی را نفی می‌کند؛ انسان را فقط بنده خدا می‌داند؛ و او را از بندگی و اسارت هر کس یا هر نظامی، و به طور کلی، هر عامل مسلط دیگری که در برابر خدا و رقیب و «ند» (ن ِدد=همتا) او باشد، آزاد می‌سازد. پس، توحید، در معنا، پذیرش سلطه خدا و قهراً رد و نفی هر سلطه غیر خدایی است، از هر رنگ و هر نوع و در هر لباس.
▬    مختصات شماره ۴: به حکم آن‌که آفریننده انسان و آفریننده گیتی، و طراح نظام، پیوسته اوست، به امکانات و نیازها نیز هم او واقف است. ذخایر و استعدادها و انرژی‌های نهفته در جسم و جان آدمی را، و نیز، گنجینه‌ها و قابلیت‌های بی‌شمار پهنه گیتی را و میزان کاربرد و مورد مصرف و نحوه التقاء این همه را او می‌داند و به نیکی می‌شناسد. پس، فقط اوست که می‌تواند شیوه زندگی و برنامه ارتباطات انسان را که همان خط مشی حرکت وی در چرخ و بر این نظام تکوین است، طرح‌ریزی کند‌، و سیستم قانونی زندگی و قواره و نظام اجتماعی او را ترسیم نماید. ویژگی این [انحصار] حق به خدا، نتیجه طبیعی و منطقی آفریدگاری و خداوندی اوست؛ پس، هر گونه دخالتی از سوی دیگران، در تعیین مسیر و خط مشی عملی انسان‌ها، دست‌اندازی به قلمرو خدایی و ادعای الوهیت و موجب شرک است.
▬    مختصات شماره ۵: در یک نظام غلط جاهلی، که مردم به دو طبقۀ «مستکبر» و «مستضعف»، یعنی، طبقه‌ای همه کاره و مسلط؛ و طبعاً بهره‌مند و طبقۀ دیگری هیچ‌کاره و فرودست و قهراً محروم تقسیم شده‌اند. نمودارترین مظهر الوهیت و عبودیت، همین رابطۀ نامتعادل میان دو طبقه است. برای شناختن و یافتن معبودان و آلهۀ جوامع تاریخی، بیهوده نباید موجود مقدسی از جنس بشر یا حیوان یا جماد در آن جست و جو کرد. بارزترین نمونۀ معبود و اله در این جوامع، همان کسانی هستند که به اتکاء وابستگی به طبقۀ مستکبر، تودۀ مستضعف را تسلیم و مقهور سرپنجۀ اسارت خود کرده و در راهی که به اشباع آزمندی و جهان‌خوارگی آنان منتهی می‌شود به راهشان افکنده‌اند (مستند به مقاله دوم از کتاب «دیدگاه توحیدی»، نوشته سید علی حسینی خامنه‌ای).
مأخذ:رسالت
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 15 بهمن 1396 ساعت 22:06

اصلاح‌طلبان به مثابه ”خندق“

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ادامه مطلب... فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬    «آقای احمد غلامی» سردبیر روزنامه شرق، در سرمقاله روز شنبه این مطبوعه، اصلاح‌طلبان را به «خندق» تشبیه کرده است! آن هم «خندق» سیاست و جامعه مدنی ایرانی؛ وقتی این دست مدعیات را از اصلاح‌طلبانی که هنوز هم پس از خیانت‌های مکرر، حق به جانب می‌نمایند می‌خوانیم، ناخودآگاه غر و لندهایی زیر لب زمزمه می‌کنیم که گفتن و نوشتن ندارد. نه «آقا»؛ ما یادمان هست که مهاجرانی و کدیور و افشاری و سروش و گنجی و مزروعی اصلاح‌طلب بودند؛ و قبلاً «زینت» چه محافلی بودند و حالا کجا هستند؛ از چه دفاع می‌کردند و حالا از چه دفاع می‌کنند؛ بله ما یادمان هست.

▬    واقعاً چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان، اکنون کجا هستند؟ انگلستان و امریکا و حتی اسرائیل. حتی اعضای نهضت آزادی هم می‌دانستند نباید به پناه این دشمنان تاریخی ملت رفت، و با آگاهی و هوشمندی ملی ما در مورد دشمنان علاج‌ناپذیر دیروز و امروز ملت، این سؤال پیش می‌آید که اصلاح‌طلبانی که خود را «خندق» سیاست و جامعه مدنی ایرانی می‌شمرند، دقیقاً چه درکی از سیاست و جامعه مدنی ایرانی دارند؟ واقع آن است که اصلاح‌طلبان، همان چندصفتانی هستند که بارها نشان داده‌اند که در پناه بردن به بریتانیا و امریکا و اسرائیل تردیدی به خود راه نمی‌دهند، و هر چه زینت در محافل خود داشتند، از مهاجرانی و کدیور و افشاری گرفته تا سروش و گنجی و مزروعی و امیرارجمند، از انگلستان و امریکا و حتی اسرائیل سر در آورده‌اند. خب؛ این چه ایرادی در مرام اصلاح‌طلبان است که آن‌ها را نه در جایگاه «خندق» دفاع از ملت، بلکه در مقام و مرام «خیانت»، اینچنین راسخ گردانیده است؟ آن‌ها «خندق خیانت» هستند.

▬    آنچه تقدیر سیاسی اصلاح‌طلبان را به مخاطره افکنده است، نادیده انگاشتن تعارضات تاریخی این ملت، و ترسیم نادرست خاک‌ریزهای منازعه است، همان طور که روشنفکری از مشروطه تا کنون، بارها با این اشتباه به دامن خصم مسلم ملت افتاده و حیثیت خویش را به باد داده است. شواهد نشان می‌دهند که همواره اصلاح طلبان خواسته و ناخواسته به سمتِ «تئوری رضایت از توطئه» گام بر داشته‌اند؛ تئوری‌ای که به منزله بازگشت به عقب و محافظه کاری است. برای پرهیز از جهاد و مرارت در راه وطن، لزوماً نباید تن به «تئوری رضایت از توطئه» داد و این طور اندیشید که برای جلوگیری از تعارض با دشمنان تاریخی، راهی جز عقب نشینی از شیوه‌های انقلابی و حتی شرافت انسانی وجود ندارد. در سال‌های اخیر، اصلاح طلبان خواسته یا ناخواسته هراسان‌تر از حد معمول شده‌اند. آنان نگران‌اند که امنیت جهانی در نظم نوین آمریکایی دستخوش ناآرامی شده و توشه چند ساله آنان به باد برود. ناگفته پیداست که با تن دادن به «تئوری رضایت از توطئه»، توأمان اشتباهات تاریخی روشنفکری را تکرار می‌کنند و از طرف دیگر، آینده سیاسی خود را به هر جناح سیاسی دیگری که پا به میدان بگذارد، واگذار خواهند کرد. شاید برای موضع‌گیری متعادل‌تر اصلاح طلبان در برابر وضعیت موجود، خواندن سرمقاله‌ها و گزارش‌های «کیهان» دهه ۱۳۶۰، درباره تاریخ بلندبالای خیانت روشنفکری به این کشور، خالی از فایده نباشد. آن روزها، اسلاف همین اصلاح‌طلبان راجع به روشنفکری و نسبت ایشان با مرام انقلابی می‌نوشتند و حالا خوب است که به آن نوشته‌ها نگاهی دوباره بیندازند.
▬    مع الأسف، اصلاح‌طلبان امروز، نه تنها نگران انقلاب و شرع و ملت نیستند، بلکه در صددند تا در حمایت از هر قسم آشوبگری پیشی بگیرند. آنان به طرز اغراق آمیزی به اعتراضات اقتصادی، ابعاد اغتشاش سیاسی و بزن در رویی می‌بخشند، و در نظر آنان تصورِ ایران به مثابه سوریه، سهل است، شاید امریکا از دوردست به فریاد برسد، و مرام پرتناقض و کم‌حیثیت ایشان را سر پا نگاه دارد. انقلابی‌ها و اصول‌گرایان بر خلاف آنکه به رغم اصلاح‌طلبان بیشتر زیر بار سختی‌های حفظ انقلاب رفته‌اند، و قریب به اتفاق خانواده‌های ایثارگر انقلاب را در اردوگاه خویش دارند، تن به «تئوری رضایت از توطئه» نمی‌دهند، اما اصلاح‌طلبان بر آن‌اند تا با مغشوش نمودن اعتراضات، وجه اقتصادی و معیشتی آن را نادیده بگیرند تا سدِ راه مردم حاشیه‌ای و خارج از مرکز شوند که منافع معیشتی برحق خود را از دولت یازدهم و دوازدهم که زیر پر و بال اصلاح‌طلبان و کارگزاران است، از طریق مشروع پیگیری می‌کنند. اصلاح‌طلبان در جریان ارتباط کم‌فروغ خود با مردم سراسر کشور که نهایتاً منجر به سخنرانی‌های سخیف در جریان مبارزات ریاست جمهوری شد، و طی آن حریف را به اتهامات ناجوانمردانه نواختند و از روش‌های ناجور در تعرفه‌رسانی یک پیروزی ناپلئونی را بیرون کشیدند، تاوان جای خالی چیزی را می‌دهند که سالیانی برای احیای آن شعارهای بی‌محتوا دادند: «حقوق مردم»؛ آن‌ها هیچ وقت، ملت ایران را «بشر» حساب نکردند، غیر از نیروهای متوسط شهری که آماج پیام‌های روشنفکری بودند، و حالا در فهم سخن و کلام آنان ناتوان شده‌اند، پس چگونه می‌توانند خود را «خندق» این مردم بدانند؟ اصلاح‌طلبان، از ابتدا با جامعه مدنی واقعی و بومی در این کشور مخالف بوده‌اند و حقوق بشر را در شکل جهانی و اغواگر آن، و به هدف تبدیل ملت به دنباله و دیگری «آن‌ها» می‌خواستند، و در هر فرصتی تلاش کرده‌اند تا نیروهای جهادگر وطنی را از سر راه بردارند. این اصلاح‌طلبان از همان ابتدا مایل بوده‌اند تا عریان و بدون واسطه، بدنه ملت را به عنوان «لبوفروش» و «عوام» کنار بزنند، و منافع روشنفکری بی‌علقه و علاقه به میهن را پیش ببرند و در نتیجه نشان «شوالیه» دریافت کنند. پس، اگر اصلاح‌طلبان با اپوزیسیون خارجی و بریتانیا و امریکا و اسرائیل در مورد «تئوری رضایت از توطئه» هم داستان هستند، و همگی یکجا، بر قاب بی بی سی ظاهر می‌شوند، جای شگفتی ندارد. این که آقای احمد غلامی سردبیر روزنامه شرق، اصلاح‌طلبان را به «خندق» دفاع از سیاست و جامعه مدنی ایرانی ملقب ساخته است، یکسره بی‌ربط و ناشی از ایمان باطل او به فراموش‌کاری ماست؛ نه «آقا»؛ ما یادمان هست که مهاجرانی و کدیور و افشاری و سروش و گنجی و مزروعی و امیرارجمند کجا بودند و حالا کجا هستند.
مأخذ:صبح‌نو
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 15 بهمن 1396 ساعت 22:04

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی یک | نیم‌سال ۱-۹۷-۱۳۹۶

فرستادن به ایمیل چاپ

ادامه مطلب...|


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـــشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده در این درس، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بهرامی یونس    ←    20
حاجی زاده موروئی فاطمه    ←    20
خسروشاهی معصومه    ←    20
راسك محمدرضا    ←    20
سراونی كاظم    ←    20
عرب عامری حسین    ←    20
موحدی حامد    ←    20
حقیقت حسین     ←    18.25
محمدی زهرا    ←    18
شیریان سحر    ←    17.75
موسوی مطهر فاطمه سادات    ←    17.75
نجفی محمدرضا    ←    17.25
تاج الدین زهرا    ←    17
كنجوری نسیم    ←    16.25
حسن زاده فایزه    ←    16
حیدری ریحانه    ←    16
صالحی سعدیه    ←    15.75
عطاری زهرا    ←    15.75
علیزاده شقایق    ←    15.5
عامری فردنصرابادی فاطمه    ←    15.25
310495024    ←    14.75
310495042    ←    14
310895047    ←    13.75
310894055    ←    13.75
310295062    ←    13.75
310494028    ←    13.25
310493032    ←    12.5
310494043    ←    12.5
310295070    ←    11.5
310494023    ←    11
310294057    ←    11
310494025    ←    10.75
310295048    ←    10.5
310494034    ←    10.25
310494042    ←    10
310392027    ←    8.5
310494048    ←    8.5
310494036    ←    7.5
310492039    ←    7.25
310494040    ←    7.25
310493024    ←    6.5
310392031    ←    5.5
310491026    ←    5.25
310493037    ←    5
310295052    ←    4.5
310295066    ←    4.5
310494024    ←    4
310295049    ←    3.75
310494030    ←    3.5░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی:                                310894027   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            17   
---گزارش‌تحقیق:                                        2.25   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           1.5   
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        1.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                                20   


شماره دانشجویی:                                310494026   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            16.25   
---گزارش‌تحقیق:                                        2.25   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           1.5   
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                                20   


شماره دانشجویی:                                310894030   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            15   
---گزارش‌تحقیق:                                        3   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           1   
---گزارش‌فیلم:                                           0.25   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        1   
---░▒▓ نمره نهایی:                                20   


شماره دانشجویی:                                310894034   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            17   
---گزارش‌تحقیق:                                        3   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           2   
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        2   
---░▒▓ نمره نهایی:                                20   


شماره دانشجویی:                                310494031   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            16.25   
---گزارش‌تحقیق:                                        3   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.75   
---░▒▓ نمره نهایی:                                20   


شماره دانشجویی:                                310494035   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            18   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        2   
---░▒▓ نمره نهایی:                                20   


شماره دانشجویی:                                310295063   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            18   
---گزارش‌تحقیق:                                        3   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        1.75   
---░▒▓ نمره نهایی:                                20   


شماره دانشجویی:                                310894031   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            16.25   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        2   
---░▒▓ نمره نهایی:                                18.25   


شماره دانشجویی:                                310492047   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            18   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                18   


شماره دانشجویی:                                310495040   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            16.25   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        1   
---░▒▓ نمره نهایی:                                17.75   


شماره دانشجویی:                                310295064   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            12.5   
---گزارش‌تحقیق:                                        3   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           1   
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.75   
---░▒▓ نمره نهایی:                                17.75   


شماره دانشجویی:                                310494047   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            14.25   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           0.5   
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        2   
---░▒▓ نمره نهایی:                                17.25   


شماره دانشجویی:                                310893031   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            16.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                17   


شماره دانشجویی:                                310295060   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            16.25   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                16.25   


شماره دانشجویی:                                310695032   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            14.25   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        1.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                                16   


شماره دانشجویی:                                310693031   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            14.75   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        1.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                                16   


شماره دانشجویی:                                310893042   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            14.25   
---گزارش‌تحقیق:                                        1.5   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                15.75   


شماره دانشجویی:                                310295054   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            15.25   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                15.75   


شماره دانشجویی:                                310495044   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            12.5   
---گزارش‌تحقیق:                                        1.5   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           1   
---گزارش‌فیلم:                                           0.25   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                                15.5   


شماره دانشجویی:                                310492043   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            15.25   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                15.25   


شماره دانشجویی:                                310495024   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            14.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                                14.75   


شماره دانشجویی:                                310495042   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            14   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                14   


شماره دانشجویی:                                310895047   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            11.75   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        1.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                                13.75   


شماره دانشجویی:                                310894055   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            11   
---گزارش‌تحقیق:                                        1.5   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.75   
---░▒▓ نمره نهایی:                                13.75   


شماره دانشجویی:                                310295062   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            9   
---گزارش‌تحقیق:                                        3   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           1   
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                                13.75   


شماره دانشجویی:                                310494028   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            11.75   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        1.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                                13.25   


شماره دانشجویی:                                310493032   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            12.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                12.5   


شماره دانشجویی:                                310494043   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            12.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                12.5   


شماره دانشجویی:                                310295070   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            11.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                11.5   


شماره دانشجویی:                                310494023   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            11   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                11   


شماره دانشجویی:                                310294057   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            11   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                11   


شماره دانشجویی:                                310494025   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            10.75   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                10.75   


شماره دانشجویی:                                310295048   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            10.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                10.5   


شماره دانشجویی:                                310494034   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            6.5   
---گزارش‌تحقیق:                                        2.25   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           1.5   
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                10.25   


شماره دانشجویی:                                310494042   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            9.75   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.25   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                10   


شماره دانشجویی:                                310392027   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            8.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                8.5   


شماره دانشجویی:                                310494048   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            8   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                                8.5   


شماره دانشجویی:                                   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            8   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                8   


شماره دانشجویی:                                310494036   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            7.25   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           0.25   
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                7.5   


شماره دانشجویی:                                310492039   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            7   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                                7.25   


شماره دانشجویی:                                310494040   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            4.5   
---گزارش‌تحقیق:                                        2.25   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                7.25   


شماره دانشجویی:                                310493024   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            6.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                6.5   


شماره دانشجویی:                                   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            6.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                6.5   


شماره دانشجویی:                                310392031   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            5.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                5.5   


شماره دانشجویی:                                310491026   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            2.75   
---گزارش‌تحقیق:                                        1.5   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                           0.5   
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                        0.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                                5.25   


شماره دانشجویی:                                310493037   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                5   


شماره دانشجویی:                                310295052   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            4   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                4.5   


شماره دانشجویی:                                310295066   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            2.75   
---گزارش‌تحقیق:                                        1.5   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.25   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                4.5   


شماره دانشجویی:                                310494024   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            3.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                4   


شماره دانشجویی:                                310295049   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            3.75   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                3.75   


شماره دانشجویی:                                310494030   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                            3.5   
---گزارش‌تحقیق:                                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                                              
---گزارش‌فیلم:                                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                           
---░▒▓ نمره نهایی:                                3.5

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 12 بهمن 1396 ساعت 17:31

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیم‌سال ۱-۹۷-۱۳۹۶

فرستادن به ایمیل چاپ

ادامه مطلب...|


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـــشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده در این درس، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


قنبری حقیقی سپیده    ←    18
نجمی آلا    ←    17.75
حیدری ریحانه    ←    17
بهرامی نصر پروین    ←    16.25
شیخ الاسلامزاده تنكابنی زهرا    ←    16
امانی چكانی محجوبه    ←    15.75
310493035    ←    14.25
310492047    ←    14.25
310292101    ←    13.75
310493028    ←    13.75
310294050    ←    13.75
310294046    ←    12.75
310294060    ←    12.75
310293084    ←    12.75
310694033    ←    12.25
310492043    ←    12
310294051    ←    11.25
←    11.25
310294058    ←    10.75
310494038    ←    10.5
310492046    ←    10.5
310293045    ←    9.5
310294056    ←    9.5
310294052    ←    8.5
310291092    ←    8.5
310294068    ←    8.5
310493023    ←    7.75
310293076    ←    7.75
310294047    ←    7
310494043    ←    6.25
310494032    ←    4.25
310292066    ←    3.5
310294053    ←    1
310490036    ←    0.25
310494036    ←    0.25░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی:                            310493041   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        17   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    1   
---░▒▓ نمره نهایی:                            18   


شماره دانشجویی:                            310294078   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        14.5   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                   2.5   
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    0.75   
---░▒▓ نمره نهایی:                            17.75   


شماره دانشجویی:                            310693031   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        15.5   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    1.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                            17   


شماره دانشجویی:                            310493026   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        14.5   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                   0.5   
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    1.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                            16.25   


شماره دانشجویی:                            310294059   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        15.5   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    0.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                            16   


شماره دانشجویی:                            310493025   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        13.75   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    2   
---░▒▓ نمره نهایی:                            15.75   


شماره دانشجویی:                            310493035   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        13.75   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                   0.5   
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            14.25   


شماره دانشجویی:                            310492047   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        13.75   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    0.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                            14.25   


شماره دانشجویی:                            310292101   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        13.75   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            13.75   


شماره دانشجویی:                            310493028   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        13.75   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            13.75   


شماره دانشجویی:                            310294050   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        13.75   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            13.75   


شماره دانشجویی:                            310294046   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        12.75   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            12.75   


شماره دانشجویی:                            310294060   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        12.75   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            12.75   


شماره دانشجویی:                            310293084   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        12.75   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            12.75   


شماره دانشجویی:                            310694033   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        11.25   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    1   
---░▒▓ نمره نهایی:                            12.25   


شماره دانشجویی:                            310492043   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        12   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            12   


شماره دانشجویی:                            310294051   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        11.25   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            11.25   


شماره دانشجویی:                               
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        11.25   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            11.25   


شماره دانشجویی:                            310294058   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        9.5   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    1.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                            10.75   


شماره دانشجویی:                            310494038   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        10.25   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    0.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                            10.5   


شماره دانشجویی:                            310492046   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        9.5   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    1   
---░▒▓ نمره نهایی:                            10.5   


شماره دانشجویی:                            310293045   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        9.5   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            9.5   


شماره دانشجویی:                            310294056   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        9.25   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    0.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                            9.5   


شماره دانشجویی:                            310294052   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        7.75   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    0.75   
---░▒▓ نمره نهایی:                            8.5   


شماره دانشجویی:                            310291092   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        8.5   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            8.5   


شماره دانشجویی:                            310294068   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        8.5   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            8.5   


شماره دانشجویی:                            310493023   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        7.75   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            7.75   


شماره دانشجویی:                            310293076   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        7.75   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            7.75   


شماره دانشجویی:                            310294047   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        7   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            7   


شماره دانشجویی:                            310494043   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        6   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                    0.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                            6.25   


شماره دانشجویی:                            310494032   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        4.25   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            4.25   


شماره دانشجویی:                            310292066   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        3.5   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            3.5   


شماره دانشجویی:                            310294053   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        1   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            1   


شماره دانشجویی:                            310490036   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        0   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            0.25   


شماره دانشجویی:                            310494036   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                        0   
---گزارش‌تحقیق:                                   
---گزارش‌فوق‌العاده:                                      
---گزارش‌فیلم:                                      
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                       
---░▒▓ نمره نهایی:                            0.25

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 12 بهمن 1396 ساعت 17:32

ریز نتایج آزمون پایان دوره مبانی جامعه‌شناسی یک | نیم‌سال ۱-۹۷-۱۳۹۶

فرستادن به ایمیل چاپ

ادامه مطلب...|


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـــشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده در این درس، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


كیانی محمدامین    ←    18
عباسی‌فر زهرا    ←    17.5
ظهرابی محمدمهدی    ←    17
نامداری مهدیه    ←    16.5
آقامحمدی مریم    ←    15
خسروی سجاد    ←    15
310696035    ←    14.75
310696038    ←    14.75
310696047    ←    14.25
810494111    ←    14
310696041    ←    14
310696056    ←    13.5
310696032    ←    13
310696043    ←    12.75
310696049    ←    12.75
310696046    ←    12.5
310696045    ←    12.25
310696048    ←    12.25
310693026    ←    12
310696024    ←    12
310695037    ←    11.5
310696023    ←    11
310696027    ←    11
310696039    ←    11
310696036    ←    10.75
310696040    ←    10.75
310696029    ←    10.25
310696033    ←    10.25
310696031    ←    9.75
310696058    ←    9.5
310695045    ←    8.5
310696030    ←    8.25
310696054    ←    8.25
810894029    ←    7.75
310696051    ←    7
310696028    ←    6
310695052    ←    6
310696026    ←    4.5
310696057    ←    4.25
310696034    ←    4


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی:                        310696050   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    17   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1   
---░▒▓ نمره نهایی:                        18   


شماره دانشجویی:                        310696044   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    15.5   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                2   
---░▒▓ نمره نهایی:                        17.5   


شماره دانشجویی:                        310696042   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    17   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                   
---░▒▓ نمره نهایی:                        17   


شماره دانشجویی:                        310696055   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    13.75   
---گزارش‌تحقیق:                            1
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1.75   
---░▒▓ نمره نهایی:                        16.5   


شماره دانشجویی:                        310696025   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    15.25   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                -0.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                        15   


شماره دانشجویی:                        310696035   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    14.5   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                        14.75   


شماره دانشجویی:                        310696038   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    12.75   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                2   
---░▒▓ نمره نهایی:                        14.75   


شماره دانشجویی:                        810494111   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    10.25   
---گزارش‌تحقیق:                        2   
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1.75   
---░▒▓ نمره نهایی:                        14   


شماره دانشجویی:                        310696037   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    12   
---گزارش‌تحقیق:                            1
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                2   
---░▒▓ نمره نهایی:                        15   


شماره دانشجویی:                        310696041   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    12   
---گزارش‌تحقیق:                        2   
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                   
---░▒▓ نمره نهایی:                        14   


شماره دانشجویی:                        310696056   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    12   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                        13.5   


شماره دانشجویی:                        310696032   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    12   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1   
---░▒▓ نمره نهایی:                        13   


شماره دانشجویی:                        310696043   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    12.75   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                   
---░▒▓ نمره نهایی:                        12.75   


شماره دانشجویی:                        310696049   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    12.75   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                   
---░▒▓ نمره نهایی:                        12.75   


شماره دانشجویی:                        310696046   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    12   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                        12.5   


شماره دانشجویی:                        310696045   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    12   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                        12.25   


شماره دانشجویی:                        310696047   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    12   
---گزارش‌تحقیق:                            2
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                        14.25   


شماره دانشجویی:                        310696048   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    10.25   
---گزارش‌تحقیق:                        1   
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1   
---░▒▓ نمره نهایی:                        12.25   


شماره دانشجویی:                        310693026   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    11   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1   
---░▒▓ نمره نهایی:                        12   


شماره دانشجویی:                        310696024   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    12   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                   
---░▒▓ نمره نهایی:                        12   


شماره دانشجویی:                        310695037   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    9.5   
---گزارش‌تحقیق:                        1.5   
---گزارش‌فوق‌العاده:                           0.5   
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                   
---░▒▓ نمره نهایی:                        11.5   


شماره دانشجویی:                        310696023   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    10.25   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.75   
---░▒▓ نمره نهایی:                        11   


شماره دانشجویی:                        310696027   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    11.25   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                -0.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                        11   


شماره دانشجویی:                        310696036   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    10.25   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                        10.75   


شماره دانشجویی:                        310696040   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    10.25   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                        10.75   


شماره دانشجویی:                        310696039   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    9.5   
---گزارش‌تحقیق:                            0.5
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                        11   


شماره دانشجویی:                        310696029   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    10.25   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                   
---░▒▓ نمره نهایی:                        10.25   


شماره دانشجویی:                        310696033   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    10.25   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                   
---░▒▓ نمره نهایی:                        10.25   


شماره دانشجویی:                        310696031   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    9.25   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                           0.25   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                        9.75   


شماره دانشجویی:                        310696058   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    9.5   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                   
---░▒▓ نمره نهایی:                        9.5   


شماره دانشجویی:                        310695045   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    7.75   
---گزارش‌تحقیق:                        1   
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                -0.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                        8.5   


شماره دانشجویی:                        310696030   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    8.5   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                -0.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                        8.25   


شماره دانشجویی:                        310696054   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    7   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1.25   
---░▒▓ نمره نهایی:                        8.25   


شماره دانشجویی:                        810894029   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    7   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.75   
---░▒▓ نمره نهایی:                        7.75   


شماره دانشجویی:                        310696051   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    6   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1   
---░▒▓ نمره نهایی:                        7   


شماره دانشجویی:                        310696028   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    6   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                   
---░▒▓ نمره نهایی:                        6   


شماره دانشجویی:                        310695052   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    6   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                   
---░▒▓ نمره نهایی:                        6   


شماره دانشجویی:                        310696026   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    3.5   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                           0.5   
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                        4.5   


شماره دانشجویی:                        310696057   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    4.25   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                   
---░▒▓ نمره نهایی:                        4.25   


شماره دانشجویی:                        310696034   
---جمع نمره پاسخ‌نامه:                    3.5   
---گزارش‌تحقیق:                           
---گزارش‌فوق‌العاده:                              
---گزارش‌فیلم:                              
---مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.5   
---░▒▓ نمره نهایی:                        4   

آخرین بروز رسانی در شنبه, 14 بهمن 1396 ساعت 21:09

صفحه 1 از 388

a_a_