فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی دو | نیم‌سال ۲-۹۴-۱۳۹۳

فرستادن به ایمیل چاپ

.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های جامعه‌شناسی دو“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ناصح رضا    ←    ۲۰
غفاري سياوشاني فاطمه    ←    ۱۷
زينتي پيمان    ←    ۱۷
ابراهيمي پنجكي سعيده    ←    ۱۶.۷۵
محمودي آذر    ←    ۱۶.۲۵
راجي زهرا    ←    ۱۵.۷۵
حسين زاده حسام    ←    ۱۵.۵
۳۱۰۲۹۰۰۷۱    ←    ۱۴
۳۱۰۴۹۱۰۴۲    ←    ۱۴
۳۱۰۲۹۰۰۹۵    ←    ۱۳.۵
۳۱۰۴۹۰۰۴۹    ←    ۱۳.۵
۳۱۰۲۹۲۰۷۰    ←    ۱۳.۵
۳۱۰۳۹۲۰۲۸    ←    ۱۳.۲۵
۳۱۰۲۹۲۰۶۶    ←    ۱۳.۲۵
۳۱۰۲۹۱۰۵۴    ←    ۱۳
۳۱۰۴۹۲۰۴۹    ←    ۱۲.۲۵
۳۱۰۴۹۰۰۵۲    ←    ۱۲.۲۵
۳۱۰۴۹۱۰۲۸    ←    ۱۱.۵
۳۱۰۴۹۲۰۲۷    ←    ۱۱.۵
۳۱۰۲۹۰۰۵۹    ←    ۱۱
۳۱۰۴۹۱۰۲۱    ←    ۱۰.۲۵
۳۱۰۴۹۰۰۴۱    ←    ۱۰.۲۵
۳۱۰۴۹۰۰۴۸    ←    ۹
۳۱۰۴۹۰۰۵۰    ←    ۸.۵
۳۱۰۲۹۲۰۶۲    ←    ۷.۲۵
۳۱۰۴۹۰۰۲۹    ←    ۷
۳۱۰۴۹۲۰۳۲    ←    ۷
۳۱۰۴۹۱۰۳۴    ←    ۷
۳۱۰۲۹۱۰۵۱    ←    ۵.۷۵
۳۱۰۴۹۲۰۲۵    ←    ۵.۲۵
۳۱۰۴۹۱۰۳۸    ←    ۵
۳۱۰۴۹۱۰۴۰    ←    ۴.۷۵
۳۱۰۴۹۱۰۴۱    ←    ۴.۷۵
۳۱۰۴۹۰۰۵۸    ←    ۴.۷۵
۳۱۰۲۹۱۰۴۸    ←    ۳.۲۵
۳۱۰۴۹۱۰۲۴    ←    ۲.۷۵
۳۱۰۴۹۲۰۵۲    ←    ۰



░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓


█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۲۰۷۶
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:۳
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۲۰



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۲۰۶۹
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۷
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۷



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۳۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۳
░▒▓ نمره نهایی:۱۷



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۲۳
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۶.۷۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۰۱۰۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۶.۲۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۳۵
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۴.۵
گزارش‌تحقیق: ۰.۷۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۷۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۲۰۵۹
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۲.۲۵
گزارش‌تحقیق: ۲
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۰۰۷۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۴
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۴



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۴۲
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:-۳ (برداشت گسترده از منبع اینترنتی بدون ارجاع)
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۳
░▒▓ نمره نهایی:۱۴



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۰۰۹۵
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۳.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۴۹
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۴
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۲۰۷۰
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۳.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۳۹۲۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۳.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۲۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۲۰۶۶
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۳.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۲۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۱۰۵۴
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۳
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۳



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۴۹
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۲.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۲.۲۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۵۲
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۲
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۲.۲۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۰.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۱.۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۲۷
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۴.۵
گزارش‌تحقیق: -۳ (برداشت گسترده از منبع اینترنتی بدون ارجاع)
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۱.۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۰۰۵۹
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۰.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۱



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۲۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۹.۵
گزارش‌تحقیق: ۰.۷۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۰.۲۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۴۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۸.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۰.۲۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۴۸
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۹.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۲
░▒▓ نمره نهایی:۹



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۵۰
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۸.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۸.۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۲۰۶۲
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۷
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۷.۲۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۲۹
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۷
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۷



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۳۲
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۷.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۷



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۳۴
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۸.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: -۲ (برداشت گسترده از منبع اینترنتی بدون ارجاع)
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۷



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۱۰۵۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۵.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۵.۷۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۲۵
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۵.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۵.۲۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۳۸
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۴۰
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۴.۷۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۴۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۴.۷۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۵۸
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۴.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۴.۷۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۱۰۴۸
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۳.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۳.۲۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۲۴
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۲.۷۵



█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۵۲
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۰
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۰

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.