ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی.برای دانشجویان انسان‌شناسی | نیم‌سال ۲-۹۴-۱۳۹۳

چاپ

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های جامعه‌شناسی کلاسیک. برای دانشجویان انسان‌شناسی“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


حسيني نوشين    ←    ۱۸
سعيدي زهرا    ←    ۱۵.۵
لطف پور مريم    ←    ۱۵.۵
اوجاقي سميه    ←    ۱۵
۳۱۰۲۹۱۰۶۴    ←    ۱۴.۵
۳۱۰۳۹۱۰۳۰    ←    ۱۳.۷۵
۳۱۰۲۹۱۰۵۸    ←    ۱۳.۷۵
۳۱۰۳۹۰۰۲۸    ←    ۱۳.۲۵
۳۱۰۴۹۱۰۳۰    ←    ۱۲.۲۵
۳۱۰۳۹۱۰۲۶    ←    ۱۱.۷۵
۳۱۰۴۹۱۰۴۲    ←    ۱۱.۷۵
۳۱۰۲۹۱۰۹۲    ←    ۱۰.۷۵
۳۱۰۳۹۲۰۲۷    ←    ۷.۵
۳۱۰۳۸۸۰۳۰    ←    ۶.۲۵
۳۱۰۳۹۱۰۴۱    ←    ۵.۷۵
۳۱۰۴۹۲۰۲۷    ←    ۳.۵
۳۱۰۸۹۳۰۵۴    ←    ۳.۲۵
۳۱۰۴۹۲۰۴۶    ←    ۲.۷۵
۳۱۰۴۹۲۰۴۳    ←    ۲
۳۱۰۴۹۱۰۳۲    ←    ۱.۷۵
۳۱۰۴۹۲۰۳۰    ←    ۱.۲۵
۳۱۰۴۹۱۰۲۲    ←    ۱
۳۱۰۴۸۹۰۳۸    ←    ۰.۷۵


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۱۰۲۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۷
گزارش‌تحقیق:۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۳
░▒▓ نمره نهایی:۱۸


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۱۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۱۰۳۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۱۰۲۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۶۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱.۲۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۵
░▒▓ نمره نهایی:۱۴.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۱۰۳۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۳.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۵۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۲.۵
گزارش‌تحقیق:۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۴
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۰۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۲.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۳
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۱۰۳۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۰.۷۵
گزارش‌تحقیق:۱
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۲.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۱۰۲۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۱.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۱۰۴۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:-۳ (برداشت گسترده از منبع اینترنتی بدون ارجاع)
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۱.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۹۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۰
گزارش‌تحقیق:۰.۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۰.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۲۰۲۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:۸
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۲
░▒▓ نمره نهایی:۷.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۸۸۰۳۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۶.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۱۰۴۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:۳.۵
گزارش‌تحقیق:۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱.۲۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۳
░▒▓ نمره نهایی:۵.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۲۰۲۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:۳.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۳.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۸۹۳۰۵۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۳.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۲۰۴۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۲.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۲۰۴۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۲


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۱۰۳۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۲۰۳۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱
گزارش‌تحقیق:۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۱۰۲۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۰
░▒▓ نمره نهایی:۱


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۸۹۰۳۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:-۱ (برداشت گسترده از منبع اینترنتی بدون ارجاع)
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۰.۷۵

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.