فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی.برای دانشجویان انسان‌شناسی | نیم‌سال ۲-۹۴-۱۳۹۳

فرستادن به ایمیل چاپ

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های جامعه‌شناسی کلاسیک. برای دانشجویان انسان‌شناسی“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


حسيني نوشين    ←    ۱۸
سعيدي زهرا    ←    ۱۵.۵
لطف پور مريم    ←    ۱۵.۵
اوجاقي سميه    ←    ۱۵
۳۱۰۲۹۱۰۶۴    ←    ۱۴.۵
۳۱۰۳۹۱۰۳۰    ←    ۱۳.۷۵
۳۱۰۲۹۱۰۵۸    ←    ۱۳.۷۵
۳۱۰۳۹۰۰۲۸    ←    ۱۳.۲۵
۳۱۰۴۹۱۰۳۰    ←    ۱۲.۲۵
۳۱۰۳۹۱۰۲۶    ←    ۱۱.۷۵
۳۱۰۴۹۱۰۴۲    ←    ۱۱.۷۵
۳۱۰۲۹۱۰۹۲    ←    ۱۰.۷۵
۳۱۰۳۹۲۰۲۷    ←    ۷.۵
۳۱۰۳۸۸۰۳۰    ←    ۶.۲۵
۳۱۰۳۹۱۰۴۱    ←    ۵.۷۵
۳۱۰۴۹۲۰۲۷    ←    ۳.۵
۳۱۰۸۹۳۰۵۴    ←    ۳.۲۵
۳۱۰۴۹۲۰۴۶    ←    ۲.۷۵
۳۱۰۴۹۲۰۴۳    ←    ۲
۳۱۰۴۹۱۰۳۲    ←    ۱.۷۵
۳۱۰۴۹۲۰۳۰    ←    ۱.۲۵
۳۱۰۴۹۱۰۲۲    ←    ۱
۳۱۰۴۸۹۰۳۸    ←    ۰.۷۵


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۱۰۲۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۷
گزارش‌تحقیق:۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۳
░▒▓ نمره نهایی:۱۸


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۱۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۱۰۳۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۱۰۲۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۶۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱.۲۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۵
░▒▓ نمره نهایی:۱۴.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۱۰۳۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۳.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۵۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۲.۵
گزارش‌تحقیق:۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۴
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۰۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۲.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۳
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۱۰۳۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۰.۷۵
گزارش‌تحقیق:۱
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۲.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۱۰۲۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۱.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۱۰۴۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:-۳ (برداشت گسترده از منبع اینترنتی بدون ارجاع)
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۱.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۹۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۰
گزارش‌تحقیق:۰.۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۰.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۲۰۲۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:۸
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۲
░▒▓ نمره نهایی:۷.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۸۸۰۳۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۶.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۱۰۴۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:۳.۵
گزارش‌تحقیق:۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱.۲۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۳
░▒▓ نمره نهایی:۵.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۲۰۲۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:۳.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۳.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۸۹۳۰۵۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۳.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۲۰۴۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۲.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۲۰۴۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۲


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۱۰۳۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۲۰۳۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱
گزارش‌تحقیق:۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۱۰۲۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۰
░▒▓ نمره نهایی:۱


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۸۹۰۳۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:-۱ (برداشت گسترده از منبع اینترنتی بدون ارجاع)
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۰.۷۵

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.