سلام ضرایب کنکور تغییر کرده
همه دروس ضریب ۲ و فقط حوزه ها ضریب ۳ دارند
آیا چارت درسی‌طبق دروس دانشگاه تهران تغییری نکرده ؟