فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

آینده نظریه جامعه‌شناختی؛ گفتگو بر سر نظریه انتخاب عقلانی

فرستادن به ایمیل چاپ

جیمز کلمن و تامس فرارو؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


☱ جفری الکزندر و جاناتان ترنر از دانشگاه کالیفرنیا، مجموعه‌ای را با عنوان «مباحث کلیدی نظریه اجتماعی» برای انتشارات فوق معتبر «سیج» جمع‌آوری و ویرایش کرده‌اند که خواننده ایرانی با شماره نخست آن که به نوکارکردگرایی پرداخته است آشناست. نسخه انگلیسی آن، در سطح وسیعی در ایران توسط انتشارات علمی-فرهنگی منتشر شد.
☱ شماره هفت از این مجموعه را جیمز کلمن از دانشگاه شیکاگو (نویسنده کتاب مهم «بنیادهای نظریه اجتماعی»)، و تامس فرارو از دانشگاه پیتزبورگ (نویسنده کتاب «جامعه‌شناسی ریاضی») ویرایش کرده‌اند. سعی شده است تا هم دیدگاه هواداران نظریه انتخاب عقلانی و هم منتقدان در دو فصل جداگانه و به قلم چـ۱۴ـهارده نویسنده پوشش داده شود.
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:


░▒▓ INTRODUCTION
JAMES S. COLEMAN and THOMAS J. FARARO
▄ WHAT IS RATIONAL CHOICE THEORY in sociology?
▄ INTELLECTUAL BACKGROUND
▬ Schelling: 1971
▬ Boudon: 1981, 1987
▬ Wippler and Lindenberg: 1987
▬ Hechter: 1987
▬ Abell: 1989, Margolis: 1982
▬ Axelrod: 1984
▬ Homans: [1961] 1974 and Blau: 1964
▄ ORGANIZATION OF THE BOOK

 

 

■□■□■□■□■□■□ PART 1: THEMES OF ADVOCACY
░▒▓ 1. ADVOCACY WITHIN A METHODOLOGY OF THEORY DEVELOPMENT
SIEGWART LINDENBERG, "The Method of Decreasing Abjltraction"
▄ RATIONAL CHOICE SOCIOLOGY IS
▄ SOME CORE DISTINCTIONS
▬ Core Theory and Bridge Assumptions
▄ HEURISTICS I: THE LOGIC OF THE SITUATION
▄ HEURISTICS II: SOCIAL PRODUCTION FUNCTIONS AND FRAMING
▄ OTHER ASSUMPTIONS

░▒▓ 2. ADVOCACY WITHIN A BROADER SCHEME OF PURPOSIVE ACTION
MARGARET MOONEY MARINI, "The Role of Models of Purposive Action in Sociology" 21
▄ MODELS OF PURPOSIVE ACTION
▄ THE SOCIAL ORIGIN OF VALUES AND BELIEFS
▬ Internalization of Social Norms and Values
▬ External Pressure to Comply With Social Norms and Values
▄ Normative Implications

░▒▓ 3. ADVOCACY FOR A THEORY OF EXCHANGE AND COERCION
DAVID WILLER, "The Principle of Rational Choice and the Problem of a Satisfactory Theory" 49
▄ Elementary theory is a satisfactory rational choice theory
▄ THE RATIONALITY QUESTION
▬ The Problem
▬ Social Relationships
▄ ALL SOCIAL ACTORS ACT TO MAXIMIZE THEIR EXPECTED PREFERENCE STATE ALTERATION
▄ ALL SOCIAL ACTORS ACT TO AVOID MINIMIZING THEIR EXPECTED PREFERENCE STATE ALTERATION
▬ The Rationality Principle
▄ THE VALUE PROBLEM
▬ The Problem
▬ The Issue of the Content
▬ The Issue of Scope
▬ Scope Extension Without Theory Extension
▄ THE STRUCTURE ISSUE
▬ The Problem
▬ Property Rights
▬ Markets Versus the Structural View
▄ CONCLUDING REMARKS

░▒▓ 4. ADVOCACY FOR A THEORY OF SOCIAL ORDER
MICHAEL HECHTER, DEBRA FRIEDMAN, and SATOSHI KANAZAWA, "The Attainment of Global Order in Heterogeneous Societies"
▄ TWO QUITE DIFFERENT THEORETICAL TRADITIONS
THE PROBLEM OF SOCIAL ORDER IN HETEROGENEOUS SOCIETIES
DETERMINANTS OF STATE INTERVENTION: THE CASES OF HARE KRISHNA AND RAJNEESH
▄ SAINTS, ROUGHNECKS, GUARDIAN ANGELS, AND 37 URBAN STREET GANGS: AN ALTERNATIVE INTERPRETATION
▄ STATE TOLERANCE OF VICE
IMPLICATIONS

 


■□■□■□■□■□■□ PART II: CRITICAL PERSPECTIVES
░▒▓ 5. A MICROSOCIOLOGICAL CRITIQUE
THOMAS J. SCHEFF, "Rationality and Emotion: Homage to Norbert Elias"
▄ SUPPRESSION OF EMOTIONS IN MODERN SOCIETIES
▄ SHAME THRESHOLDS AND RATIONALITY: ELIAS'S APPROACH TO MODERNITY
▄ ELIAS ON MODERNITY

░▒▓ 6. A MACROSOCIOLOGICAL CRITIQUE
MICHAEL T. HANNAN, "Rationality and Robustness in Multilevel Systems"
▄ PERSONS, ORGANIZATIONS, AND SOCIAL STRUCTURE
▄ RATIONALITY IN MULTILEVEL SYSTEMS
▄ ROBUSTNESS OF MACROTHEORIES
THE EXAMPLE OF ORGANIZATIONAL FOUNDING PROCESSES
▄ DISCUSSION

░▒▓ 7. A NEOFUNCTIONALIST CRITIQUE
RICHARD MUNCH, "Rational Choice Theory: A Critical Assessment of Its Explanatory Power"
▄ THE WORLD OF POWER AND CONFLICT
▬ The Power-Relationship
▬ The Conflict-Re Ia tionship
▬ Power and Collective Authority
▬ The Nonpolitical Sources of Power
▄ THE WORLD OF TRUST, NORMS, AND THE HUMAN SELF
▬ Trust
▬ Norms
▬ Socialization and the Human Self
▄ THE WORLD OF CULTURE, COMMUNICATION, AND LEGITIMACY
▄ THE WORLD OF THE MACRO-MICRO LINK
▄ THE WORLD OF MODERN SOCIETY

░▒▓ 8. A NORMATIVE CRITIQUE
DAVID SCIULLI, "Weaknesses in Rational Choice Theory's Contribution to Comparative Research"
▄ FIVE ASSUMPTIONS OF RATIONAL CHOICE THEORY
▄ A PRELIMINARY CRITICISM: THE LIMITED SCOPE OF RATIONAL ACTION
▄ RATIONAL CHOICE THEORY AND COMPARATIVE RESEARCH
▬ Conceptualizing Institutional Outcomes: Hypostatization and Inconsistency
▬ Implications of Rational Choice Theorists' Complacency
▬ The Importance of the Quality of Communication Within Civil Society
▬ Two Dead Ends of Rational Choice Analysis: Voting and Civility

 


■□■□■□■□■□■□ PART .III: METATHEORY: RATIONAL CHOICE PRO AND CON
░▒▓ 9. IS RATIONAL CHOICE THEORY A RATIONAL CHOICE OF THEORY?
PETER ABELL, "Is Rational Choice Theory a Rational Choice of Theory?"
▄ PUZZLING EMPIRICAL RELATIONSHIPS
▄ ASSUMPTIONS OF RATIONAL ACTION THEORY
▬ Individualism
▬ Optimality
▬ Self-Regard
▬ Paradigmatic Privilege

░▒▓ 10. CRITIQUE
JAMES BOHMAN, "The Limits of Rational Choice Explanation''
▄ THE BASIC STRUCTURE OF RATIONAL CHOICE EXPLANATIONS
▬ The Assumptions of Rational Choice Explanation
▄ LIMITS OF THE INTENTIONAL AND MAXIMIZING ASSUMPTIONS: SOME PROBLEM CASES
▄ EXPLAINING CONVENTIONS AND NORMS
▄ CONCLUSION: THE SCOPE OF RATIONAL CHOICE THEORY

 

 

-------------------
لینک مستقیم دانلود

 

هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.