فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

آینده نظریه جامعه‌شناختی؛ تغییر ماهیت ”امر اجتماعی“

فرستادن به ایمیل چاپ

گفتگوی نیکلاس گِین با بزرگان آینده‌ساز جامعه‌شناسی


☱  نیکلاس گِین، از دپارتمان جامعه‌شناسی دانشگاه یورک، و ویراستار و عضو تحریریه ماهنامه «نظریه، فرهنگ و جامعه»، گفتگوهایی با بزرگان آینده‌ساز جامعه‌شناسی صورت داده است که  انتشارات کانتینیوم در ۲۰۰۴، آن را منتشر نموده است.
☱  این گفتگوها، خصوصاً به تغییر ماهیت ”امر اجتماعی“ تمرکز دارند.
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:

░▒▓ Zygmunt Bauman: Liquid Sociality
░▒▓ Judith Butler: Reanimating the Social
░▒▓ Bruno Latour: The Social as Association
░▒▓ Scott Lash: Information is Alive
░▒▓ John Urry: Complex Mobilities
░▒▓ Saskia Sassen: Space and Power
░▒▓ Ulrich Beck: The Cosmopolitan Turn
░▒▓ Nikolas Rose: Governing the Social
░▒▓ Francoise Verges: Postcolonial Challenges


-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.