فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

استاد بزرگ با ”مانیفست“ سر از گور بر می‌دارد؛ مارکسیسم ارتدکس

فرستادن به ایمیل چاپ

کلاید بارو؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


☱ وقتی بیکاری خیره کننده نزدیک به پنجاه درصدی در کشور اروپایی و صنعتی اسپانیا ملاحظه می‌شود، استاد بزرگ با «مانیفست کمونیست» سر از گور بر می‌دارد، و مجدداً قدرت‌نمایی می‌کند، و نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین کلاسیک جامعه‌شناسی، عنوانی برازنده برای اوست.
☱ حالا دیگر گرد سوء استفاده سیاسی و عقیدتی از افکار او برداشته می‌شود، و می‌توان منابع او را توضیح دهنده نیرومند بخشی از رویدادهای اجتماعی، و بحران‌های دنیای مدرن دانست، بدون این که چیزی شبیه آن چه که برازنده ایمان دینی است، بیهوده، آموختن از استاد بزرگ را به یک خطای عقیدتی تبدیل کند.
☱ و از این روست که کلاید بارو، هر فصل از کتاب را با جملاتی از کتاب‌های خود مارکس آغاز می‌کند.
☱ در خلأ و کمبود منابع روزآمد مارکسیسم ارتدکس، کتاب «نظریات انتقادی دولت؛ نظریات مارکسیستی، نومارکسیستی، پسامارکسیستی»، در 236 صفحه، و با فهرست مناسبی که ذیلاً مشاهده می‌فرمایید، غنیمت است.
☱ کلاید بارو، دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه ماساچوست-دارتموث است. علاوه بر کتاب «نظریات انتقادی دولت؛ نظریات مارکسیستی، نومارکسیستی، پسامارکسیستی» کتاب «دانشگاه‌ها و دولت سرمایه‌دار» نیز از اوست که هر دو توسط انتشارات دانشگاه ویسکانسین به چاپ رسیده است.
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:


░▒▓ INTRODUCTION
• Design and Scope of the Text
• Methodology and the State

░▒▓ PLAIN MARXISM: THE INSTRUMENTALIST APPROACH
• The Methodology of Power Structure Research
• Power Structure: The Economic Base
 Positional Analysis
 Social Analysis
• The State or Capital: Who Governs?
• State and Capital: The Policy-Formation Process
• The Welfare State: Corporate Liberalism or Social Democracy?
• Criticisms and Rejoinders

░▒▓ NEO-MARXISM: THE STRUCTURALIST APPROACH
• The Basic Concepts of Structuralism
• The Structuralist Concept of the State
• The Mechanisms of Functional Constraint
• Form analysis is linked to the structuralist assumption that each mode of
• production requires a particular type of state
• State and Revolution
• Criticisms and Unresolved Problems

░▒▓ BETWEEN NEO-MARXISM AND POST-MARXISM: THE DERIVATIONIST APPROACH
• The Derivationist Method
• The State Forms of Intervention
 Accumulation Crisis
 Class Struggle
• The State-Capitalist Form of Intervention: The Welfare State
• The Limits to the Welfare State
• The Contradictions of Derivationism

░▒▓ POST-MARXISM I: THE SYSTEMS-ANALYTIC APPROACH
• The Methodology of Systems Analysis
• Systemic Power and the Labor Market
• Contradictions of the Welfare State
• Crisis Tendencies of the Welfare State
 The Fiscal Crisis of the State
 Crises of Rationality and Legitimation
 Motivation Crisis
• Post-Marxist Politics as a Logic of Disintegration
• Some Contradictions of Systems Analysis
• The Historical Challenge of the 1990s

░▒▓ POST-MARXISM II: THE ORGANIZATIONAL REALIST APPROACH
• The Possible Autonomy of the State
• Strong States and Weak States
• The Problem of Theory in Organizational Realism

░▒▓ THE ANTINOMIES OF MARXIST POLITICAL THEORY
• Toward an End to Metatheory


-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.